Targowisko w Rawie Mazowieckiej przy Mickiewicza

rawski, Łódzkie