Targowisko w Siemiatyczach przy Kościuszki

siemiatycki, Podlaskie