Targowisko w Sierakowicach przy Piwnej

kartuski, Pomorskie