Targowisko w Skępem przy Kolejowej

lipnowski, Kujawsko-pomorskie