Targowisko w Skrwilnie przy Targowej

rypiński, Kujawsko-pomorskie