Targowisko w Słubicach przy Sportowej

słubicki, Lubuskie