Targowisko w Sobótce przy Warszawskiej.

wrocławski, Dolnośląskie