Targowisko w Starej Kiszewie przy Tysiąclecia

kościerski, Pomorskie