Targowisko w Starym Polu przyt Sienkiewicza

moniecki, Podlaskie