Targowisko w Strzyżowie przy Tunelowej

strzyżowski, Podkarpackie