Targowisko w Świeciu przy Księdza Stanisława Krausego

świecki, Kujawsko-pomorskie