Targowisko w Sycowie przy Kaliskiej

oleśnicki, Dolnośląskie