Targowisko w Totuniu przy Szosa Chełmińska

Toruń, Kujawsko-pomorskie