Targowisko w Tuchomiu przy Sobieskiego

bytowski, Pomorskie