Targowisko w Tucznie przy Ks. Jana Riebschlager

wałecki, Zachodniopomorskie