Targowisko w Ujeździe przy Skargi

strzelecki, Opolskie