Targowisko w Wąsoszu przy Korczaka

górowski, Dolnośląskie