Targowisko w Wielgiem przy Starowiejskiej

golubsko-dobrzyński, Kujawsko-pomorskie