Targowisko w Witoni przy Głównej

łęczycki, Łódzkie