Targowisko w Wołowie przy Piłsudskiego

wołowski, Dolnośląskie