Targowisko w Zagórowie przy Dużym Rynku

słupecki, Wielkopolskie