Targowisko w Żarach przy Lotników

żarski, Lubuskie