Targowisko w Zgierzu przy Aleksandrowskiej

zgierski, Łódzkie