Targowiskow Gniewkowie na płycie Rynku

inowrocławski, Kujawsko-pomorskie